Opis oznaczeń gwarancji

W polu "oznaczenia gwarancji" mogą widnieć następujące wpisy oznaczające:
a) R12 - "R" - rękojmia, "12" - okres w miesiącach,
b) G12 - "G" - gwarancja, "12" - okres w miesiącach,
c) GP - "GP" - gwarancja producenta z okresem gwarancji ustalonym przez producenta dla danego rodzaju urządzenia,
d) LT - tzw. gwarancja "Lifetime" producenta,
e) I - "I" - podstawowa lub dodatkowa gwarancja producenta, która aktywowana jest po rejestracji produktu w Internecie,
f) n/d - "nie dotyczy" - produkt nie objęty gwarancją,
g) Lic. - umowa licencyjna,
h) DD - "Door too Door" gwarancja, w której serwis pokrywa koszty przesyłki sprzętu "do" i "od" serwisu (w przypadku uzasadnionej reklamacji).

Zamknij Okno [x]